შემოდგომის სემესტრის სასწავლო ცხრილები

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოცილაურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი-ახალციხე

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი-ახალქალაქი

 იურიდიული ფაკულტეტი

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი