შეხვედრა ბავშთა უფლებების დაცვის მიმართულებით

ბავშვთა უფლებების ცენტრებში მიმდინარე აქტივობებთან მიმართებით გაიმართა შეხვედრა. მონაწილეობას ღებულობდნენ უნივერსიტეტის რექტორი მაკა ბერიძე, განათლების მიმართულების ხელმღვანელი ირმა ქურდაძე, სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში სალომე ყულიჯანიშვილი და ანდრანიკ ბაღდასარიანი.

შეხვედრა იყო საინტერესო და დატვირთული მომავალი საინტერესო პერსპექტივებით, ახალი პროექტების ინიცირებისა და მომზადების კუთხით.