შეხვედრა ERASMUS+INTEGRITY-ის ფარგლებში

2019 წლის 24 მაისს ERASMUS+INTEGRITY-ის (ACADEMIC INTEGRITY FOR QUALITY TEACHING AND LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN GEORGIA -სწავლისა და სწავლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად აკადემიური ინტეგრაცია საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, კოორდინატორი-ილიაუნი) ფარგლებში გაიმართა პროექტის სტაფის შეხვედრა.

პროექტის ინსტიტუციურმა მენეჯერმა პროფ. თინა გელაშვილმა წევრებს გააცნო მ/წლის 15-16 აპრილს ვენის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარებული ვორკშოპის შედეგები (Workshop on Project Evaluation) და სამცხე-ჯავახეთი სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა პლაგიატის შესახებ გამოკითხვის შედეგები. ასევე,  მოისიმინეს პროექტის წევრთა პასუხისმგებლობის ქვეშ არსებული  საქმიანობების ანგარიშები: უნივერსიტეტისთვის პლაგიატის პოლიტიკის დოკუმენტის (პლაგიატის ახალი წესი),  სტუდენტური სერვისების (საბიბლიოთეკო და აკადემიური წერის), პროექტის ფარგლებში დანერგილი პროგრამის -Turnitin-ის გამოყენებით  პლაგიატზე  ნაშრომების შემოწმების მდგომარეობის და სხვათა შესახებ.

შეხვედრაზე დაიგეგმა პროექტის შემდგომი საქმიანობები.