წარმატებული ავტორიზაცია უნივერსიტეტში

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით ავტორიზაცია მიენიჭა სსიპ სამცხე- ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემდეგ პროფესიულ მოდულურ პროგრამებს:

1. ბუღალტრული აღრიცხვა (ახალქალაქი) – მეხუთე დონე

2. კომპიუტერული ქსელები და სისტემები (ახალქალაქი) – მეოთხე დონე

3. მებოსტნე (ახალქალაქი) – მესამე დონე

4. სატყეო საქმე (ახალქალაქი) მეოთხე დონე

5. ელექტროობა (ახალქალაქი) მეოთხე დონე

უახლოეს მომავალში გამოცხადდება სტუდენტთა მიღება.