სამუშაო პაკეტის შეხვედრა E-PSY ფარგლებში

მიმდინარე წლის 13 დეკემბერს, Erasmus+ ინსტიტუციური განვითარების პროექტის  E-PSY ფარგლებში გაიმართა (ხარისხის მიმართულებით)  სამუშაო პაკეტის შეხვედრა.  STEPs-ის წევრებმა რობერტო რიგი და მარტა ტიბურამ კონსორციუმის წევრებს მიაწოდეს ინფორმაცია  შუალედური და ფინალური შეფასებისთვის. მათ განიხილეს პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები და პარტნიორებს მიაწოდეს ინფორმაცია აქტივობების დადებით და გასაუმჯობესებელ მხარეებზე.  განსაკუთრებით აღინიშნა დისიმინაციის პროცესში პარტნიორთა როლი.

შეხვედრას საქართველოს ყველა პარტნიორი უნივერსიტეტის პროექტის მენეჯერი და ხარისხის სამსახურის წარმომადგენელი ესწრებოდა.