ელ. რესურსები პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის

 

პროფესიული პროგრამა – საბაჟო საქმე

პროფესიული პროგრამა – კომპიუტერული ქსელი და სისტემები