გამოცხადდა საერთაშორისო მობილობა პოლონეთში

📣სტუდენტთა საყურადღებოდ!

🇵🇱 ERASMUS+ ის ფარგლებში გამოაცხადა საერთაშორისო მობილობა პოლონეთში (ლოძი).

7 დეკემბერს 12:00 საათზე, საზღვარგარეთთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი გურანდა მოდებაძე გამართავს ონლაინ შეხვედრას მობილობით დაინტერესებული სტუდენტებისთვის. პროგრამა ითვალისწინებს მგზავრობისა და ცხოვრების ხარჯების დაფინანსებას, აგრეთვე დღეში 27 ევრო სტიპენდიას.

შეხვედრის ბმული https://zoom.us/j/9205255999