მორიგი წარმატებული აკრედიტაცია უნივერსიტეტში

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგროტექნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამამ მიიღო აკრედიტაცია სრული ვადით!