საზაფხულო სკოლა სამართლის სტუდენტებისთვის

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტისა და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა ორგანიზებით ქალაქ ბათუმში გაიმართება საზაფხულო სკოლა კონსტიტუციური მართლმსაჯულების აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით. მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს ნებისმიერი ავტორიზებული უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტს.

სრული ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე PDF -განაცხადი