სამეცნიერო კონფერენციები

22 ივნისს, 11:00 საათზე, გაიმართა ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია.
სულ იმუშავა ოთხმა სექციამ:
ვეტერინარიის;
ინფორმაციული ტექნოლოგიების;
აგრონომიის;
ასტრონომიის.
იხილეთ სამუშაო პროგრამა
 
დღეს, 24 ივნისს, გაიმართა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია.

გაიმართა 2021 წლის 3 ივნისს, გახსნა: პროგრამა Moodle, 13:00 სთ.

კონფერენციამ იმუშავა ორ სექციად:

განათლების სექცია;

ქართული ენისა და ფილოლოგიის სექცია.

იხილეთ კონფერენციის სამუშაო პროგრამა

3 ივნისს, 12 საათზე, გაიმართა ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია (პროგრამა „მუდლში“).

 კონფერენციამ იმუშავებს ორ სექციად: 

1. ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების სექცია

2. ეკონომიკის მიმართულების სექცია

იხილეთ კონფერენციის სამუშაო პროგრამა

2021 წლის 1 ივნისს, გაიმართა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ ტარიელ ფუტკარაძის ხსოვნისადმი.

ცნობილი ქართველოლოგი, ბატონი ტარიელი, გაიხსენეს უნივერსიტეტის რექტორმა პროფესორმა მაკა ბერიძემ, რექტორის მოადგილემ, პროფესორმა მერაბ ბერიძემ,განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანმა, გულიკო ბექაურმა, ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანმა გიორგი ბუცხრიკიძემ, ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანმა ლევან მაკარაძემ, პროფესორი ირმა ქურდაძემ, პროფესორმა როინ ყავრელიშვილმა, ასოცირებულმა პროფესორმა ვახტანგ ინაურმა, ასოცირებული პროფესორმა მაია ქუქჩიშვილმა და სხვა მომხსენებლებმა.

კონფერენციამ იმუშავა ოთხ სექციად:

ენათმეცნიერების სექცია;

ლიტერატურათ მცოდნეობის სექცია;

ისტორიის, ეთნოლოგიისა და არქეოლოგიის სექცია;

განათლების სექცია.

შემაჯამებელ სხდომაზე კონფერენციის მუშაობა შეფასდა დადებითად.

კონფერენციის სამუშაო პროგრამა იხილეთ ბმულზე

18 ივნისს, გაიმართა იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია moodle-ში. კონფერენცია მიეძღვნა უნივერსიტეტის დაარსებიდან 30 წლის იუბილეს.

იხილეთ კონფერენციის სამუშაო პროგრამა

12 ივნისს moodle-ში გაიმართა ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დოქტორანტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია. მოხსენებით გამოვიდა 18 მომხსენებელი. კონფერენცია მიეძღვნა უნივერსიტეტის დაარსებიდან 30 წლის იუბილეს. იხილეთ კონფერენციის სამუშაო პროგრამა.

კონფერენცია  გაიმართა  11 ივნისს moodle-ში. მოხსენება წარადგინა ცხრამეტმა მომხსენებელმა. კონფერენცია ეძღვნებოდა უნივერსიტეტის დაარსებიდან 30 წლის იუბილეს. იხილეთ კონფერენციის სამუშაო პროგრამა

კონფერენციამ  moodle-ში იმუშავა ორ სექციად, მათემატიკა-ასტრონომიისა და ინფორმაციულ ტექნოლოგიათა სექცია და აგრარულ მეცნიერებათა სექცია. კონფერენცია მიეძღვნა უნივერსიტეტის დაარსებიდან 30 წლის იუბილეს.  კონფერენციის სამუშაო პროგრამა

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გაიმართა სტუდენტთა უნივერსიტეტთაშორისი IV სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია „ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მათი გამოყენება“. კონფერენციაზე თემა წარადგინა თოთხმეტმა მომხსენებემა  სამცხე-ჯავახეთს სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და პოლონეთის ადამ მიკიევიჩის უნივერსიტეტიდან.

კონფერენცია მიეძღვნა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 30 წლის იუბილეს.

კონფერენციის სამუშაო პროგრამა

27 მაისს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია გაიმართა, რომელიც უნივერსიტეტის დაარსებიდან 30 წლის იუბილეს მიეძღვნა.

სამუშაო პროგრამა და კონფერენციის დეტალები იხილეთ ბმულზე:
http://www.sjuni.edu.ge/wp-content/uploads/2020/05/33.pdf

25 მაისს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია გაიმართა, რომელიც უნივერსიტეტის დაარსებიდან 30 წლის იუბილეს მიეძღვნა.

სამუშაო პროგრამა და კონფერენციის დეტალები იხილეთ ბმულზე:
http://www.sjuni.edu.ge/…/upl…/2020/05/axali-konferencia.pdf

მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართება  რესპუბლიკური ონომასტიკური კონფერნცია  –  „თანამედროვე ონომასტიკური პრობლემები“.

(მოხსენებების სათაურების წარდგენის საბოლოო ვადაა 25 აგვისტო)

ღოისძიების ორგანიზატორი/თანაორგანიზატორი:   სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაცია.

საკონტაქტო ინფორმაცია: [email protected][email protected]

საკონტაქტო ტელ.:  591 411 267 ასოცირებული პროფესორი ლალი ბერიძე

 

2019 წლის 28 მაისს ჩატარდა სკოლის მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია „განათლების თანამედროვე გამოწვევები“ – 2019.

კონფერენციამ იმუშავა 4 სექციად:
1. განათლების სექცია 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი ლალი ბერიძე;
2. მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სექცია 
ხელმძღვანელი: ინფორმატიკის პროგრამის დოქტორანტი ჯულიეტა ტაბეშაძე;
3. დაწყებითი განათლების სექცია
ხელმძღვანელები: ასოც. პროფესორი მარეხ ნათენაძე, ასოც. პროფესორი ლამზირა კობაიძე;
4. საზოგადოებრივი მეცნიერებების სექცია 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი გულიკო ბექაური.

 

იხილეთ კონფერენციის სამუშაო პროგრამა

2019 წლის 16 მაისს, 13:00 საათზე, გაიმართა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა კონფერენცია.

კონფერენციამ იმუშავა შემდეგ სექციებად:

1.      ქართული ენის სექცია

2.      ქართული ლიტერატურის სექცია

3.      ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის სექცია

4.      პედაგოგიკისა და ენების სექცია

5.      ეკონომიკისა და ბიზნესის სექცია

6.      ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სექცია

7.      ასტრონომიის სექცია

8.      სამართლის სექცია

იხილეთ კონფერენციის სამუშაო პროგრამა

2019 წლის 24 აპრილს გაიმართა საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია.
კონფერენციამ იმუშავა შემდეგ სექციებად: ქართული ენისა და ლიტერატურის სექცია, განათლების სექცია, ისტორიისა და ინგლისური ფილოლოგიის სექცია, ეკონომიკისა და ბიზნესის სექცია, აგრარულ, საინჟინრო და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სექცია და სამართლის სექცია.
კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო 70-მა მომხსენებელმა. 

იხილეთ  კონფერენციის სამუშაო პროგრამა

კონფერენცია მიეძღვნა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 100 წლისთავს

 

იხილეთ ონფერენციის სამუშაო პროგრამა 

30 მაისს ჩატარდა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია

იხილეთ კონფერენციის სამუშაო პროგრამა

  • 2017 წლის 18 ივნისს გაიმართა განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 180-ე წლისთავისადმი,

კონფერენციამ იმუშავა შემდეგი პროგრამით

  • 2017 წლის 18 ივნისს გაიმართა განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 180-ე წლისთავისადმი, სადაც მონაწილეობა მიიღეს ფაკულტეტის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების სტუდენტებმა.

კონფერენციამ იმუშავა შემდეგი პროგრამით

  • 2017 წლის 18 ივნისს გაიმართა იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, სადაც მონაწილეობა მიიღეს ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტებმა.

კონფერენციამ იმუშავა შემდეგი პროგრამით

  • 2017 წლის 24 მაისს გაიმართა ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია

კონფერენციამ იმუშავა შემდეგი პროგრამით

  • 2017 წლის 30 მაისს, გაიმართა ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია  – 2017 (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა).

:კონფერენციამ იმუშავა შემდეგი პროგრამითი

 

სწრაფი წვდომის ბანერები